Onze visie

Door een verscheidenheid aan standpunten aan te bieden en de focus te verleggen van overtuigen naar informeren, hopen wij een positieve invloed te hebben op de manier waarop men een mening vormt.

Onze aanpak

Presspective is een platform waar mensen goed en breed geïnformeerd worden

Diversiteit van meningen

Mensen blootstellen aan veel verschillende invalshoeken is belangrijk. Door dit te doen, dagen wij mensen uit om een eigen mening over een onderwerp in twijfel te trekken en goed naar de andere kant te luisteren. Wij geloven dat men hierdoor erachter komt dat de maatschappij niet zo gepolariseerd is als men denkt en dat er uiteindelijk meer nuance in het debat komt.

Onafhankelijkheid

Presspective zal als organisatie geen standpunten innemen of een ideologische stroming aanhangen, zoals dat nu wel vaak voorkomt bij traditionele media. Dit houdt in dat we transparant zijn wanneer we een mening verkondigen en een verhaal nooit van één kant belichten.

Transparantie

Wij zullen als Presspective transparantie betrachten en onze bronnen duidelijk weergeven, zodat onze lezers hun mening beter kunnen vormen. Dit zal ervoor zorgen dat het publiek een vollediger beeld van de inhoud en argumenten krijgt. Als transparantie en diversiteit van meningen gecombineerd worden, kan ons publiek op een optimale manier een mening vormen. Wij hebben geen interesse om een voorgekauwde mening aan te bieden.

Toegankelijkheid

De opkomst van sociale media is tegelijkertijd de opkomst van een nieuw soort informatievoorziening. Er is hier nog weinig aandacht voor diepgang, maar de toegankelijkheid is hoog. Wij willen graag een middenweg vinden door diepgaande berichtgeving en de toegankelijkheid van sociale media te combineren. Dit in de vorm van diepgaande video’s op YouTube en aanwezigheid op andere sociale media kanalen. We zullen de user experience op onze website optimaliseren om goede, diepgaande en informatieve berichtgeving zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoe groter de toegankelijkheid, hoe beter wij ons doel kunnen bereiken.

Toegankelijkheid

De opkomst van sociale media is tegelijkertijd de opkomst van een nieuw soort informatievoorziening. Er is hier nog weinig aandacht voor diepgang, maar de toegankelijkheid is hoog. Wij willen graag een middenweg vinden door diepgaande berichtgeving en de toegankelijkheid van sociale media te combineren. Dit in de vorm van diepgaande video’s op YouTube en aanwezigheid op andere sociale media kanalen. We zullen de user experience op onze website optimaliseren om goede, diepgaande en informatieve berichtgeving zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoe groter de toegankelijkheid, hoe beter wij ons doel kunnen bereiken.

Uitvoering

Presspective zal haar visie realiseren door in de beginfase debatten te organiseren. De debatvorm is een middenweg tussen een gestructureerd debat en een constructief gesprek. Bij de meeste debatten ligt de focus op het winnen van het debat, dit vinden wij een verkeerde methode. Wij willen de focus van het winnen van het debat verleggen naar het informeren van de toeschouwer teneinde de toeschouwer zo goed mogelijk in staat te stellen zijn/haar mening te vormen. En in plaats van het winnen van debat, streven we naar het vinden van een oplossing.

We zullen al onze debatten filmen en op YouTube plaatsen, zowel in z’n geheel als in fragmenten. Hiermee hopen wij de toegankelijkheid te vergroten en een zo groot mogelijk publiek aan te trekken. Hoe groter het publiek is dat we aantrekken, hoe meer invloed ons debat kan hebben. In de video’s garanderen wij dat iedereen goed gehoord wordt en dat de meningen in de video’s goed gepresenteerd worden.

In de toekomst zullen wij ook over actuele politieke onderwerpen opiniestukken maken waarin we meerdere kanten van een standpunt belichten en volledig transparant zijn in de bronnen die we raadplegen. Wij kunnen dit doen doordat we volledig onafhankelijk zijn en als organisatie geen ideologische stroming aanhangen.