De Urgenda-zaak: in strijd met trias politica?

10 maart 2019, 20:00 - 21:30 (Auditorium 1)

Urgenda is een Nederlandse organisatie met als doel om Nederland duurzaam te maken. Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter.

Bio van debater, 35 woorden max.

Naam debater 1

Beroep / functie

Bio van debater, 35 woorden max.

Naam debater 2

Beroep / functie

Deze zaak is echter redelijk controversieel en daarom een goed onderwerp voor debat.

Het is om meerdere redenen een controversiële zaak. De voornaamste reden hiervoor is  het feit dat een Nederlandse rechter de politiek beïnvloedt. Het vonnis verplicht de Nederlandse overheid namelijk een klimaatbeleid uit te voeren. De vraag die nu voor ons ligt, is of dit niet tegen de beginselen van trias politica in druist. En in hoeverre dit vonnis dus rechtsgeldig is.

Minister van klimaat, Eric Wiebes (Foto: HH)